88X31
          เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อสินค้ากับ "น้องแป็กดอทคอม" ได้ 2ทาง คือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 085-881-4276
และทาง E-mail : nongpak@windowslive.com ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. โดยสามารถเข้ามาดูราย
ละเอียดของสินค้า ราคาสินค้า และ โปรโมชั่นการขาย ของสินค้าแต่ละรายการได้ภานในเว็บไซต์ของเรา โดยเราได้
จัดเตรียมข้อมูลที่ลูกค้าควรทราบ ไว้ในหน้าสินค้าแต่ละรายการไว้อย่างครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ
ทำให้ผู้ซื้อสามารถทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วครับ.....
 
น้ำหนัก [กก.]
ลงทะเบียน [บาท]
EMS [บาท]
จ่ายเพิ่ม [บาท]
1
20
70
50
2
35
100
65
3
50
140
90
4
65
180
125
5
80
220
140
6
95
270
175
7
110
320
210
8
125
370
245
9
140
430
290
10
155
490
335
11
170
510
340
12
185
520
335
13
200
540
340
14
215
550
335
15
230
570
340
16
245
580
335
17
260
600
340
18
275
610
335
19
290
630
340
20
305
640
335