88X31
ชื่อ :
ชิพ รีเซ็ตเตอร์ สำหรับเอปสัน
ขนาด :
กว้าง4.5*ยาว7 ซม.
รายละเอียด :
ตลับหมึกเอปสันทุกตลับ จะมีชิพติดตั้งมาทุกตลับ "ชิพรีเซ็ตเตอร์" ใช้สำหรับเคลียร์ค่าน้ำหมึกใน
ชิพ ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นพร้อมใช้งาน (ค่าน้ำหมึกเต็ม) เพื่อการเติมหมึก สำหรับตลับหมึกเอ-ปสัน หากไม่เคลียร์ค่าน้ำหมึกในชิพ จะไม่สามารใช้งานน้ำหมึกที่เติมได้                         
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่งลงทะเบียน
ค่าจัดส่ง EMS
1
250
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
230