88X31
ชื่อ :
ไฟดาวตก 30เซน (มองเห็น 2ด้าน)
ขนาด :
ยาว 30ซม. ชุด 8แท่ง
รายละเอียด :
เป็นไฟประดับฝนดาวตกยาว 30ซม. มีจำนวน 8หลอดต่อพ่วงกัน ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ หรือ
แขวนห้อยตามต้นไม้ หรือตามรั้ว สวยงามทนทานกินไฟน้อยเพราะใช้หลอด LED
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
350
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
340
6
330