88X31
ชื่อ :
ไฟ LED 100 ดวง
ขนาด :
ยาว 10 เมตร
รายละเอียด :
เป็นไฟประดับสายใส มีหลอด LED 100ดวง ประหยัดไฟ ทนทาน เปิดนานไม่ร้อน ควบคุมจังหวะ
การกระพริบได้ 8 จังหวะ มี 6สี ขาว-แดง-เขียว-เหลือง-ฟ้า-รวมสี
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
150
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
140
6
130