88X31
ชื่อ :
ไฟดาวตก 80เซน (มองเห็น 2ด้าน)
ขนาด :
ยาว 80 ซม.
รายละเอียด :
เป็นไฟประดับฝนดาวตกยาว 80ซม. ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ หรือ แขวนห้อยตามต้นไม้ หรือ
ตามรั้ว สวยงามทนทานกินไฟน้อยเพราะใช้หลอด LED
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
250
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
240
6
230