88X31
ชื่อ :
ร่มหมวก/หมวกร่ม กัน UV
ขนาด :
13 นิ้ว / กางเต็มที่ 26 นิ้ว
รายละเอียด :
เป็นร่มที่สามารถใช้สวมกับศรีษะได้ โดยไม่ต้องใช้มือถือเหมือนร่มทั่วไป ทำให้มือทั้ง 2ข้าง
ว่าง ใช้หยิบจับหรือถือสิ่งของได้ เหมาะกับการเข้าซื้อของในตลาด หรือเข้าสวน เด็กใส่ได้
ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ครับ น้ำหนักเบา และพับเก็บได้
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
90
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
80
6
70
12
60