88X31
 
เลือกแบนเนอร์ลิ้งค์ขนาดที่คุณต้องการ นำโค้ดไปวางในเว็บของคุณ แล้วเมลล์มาแจ้งที่
nongpak@windowslive.com
พร้อมหน้าเว็บที่วางแบนเนอร์ของเรา เราจะรีบวางแบนเนอร์ของคุณโดยเร็วที่สุดครับ.....
แบนเนอร์ลิ้งค์
โค้ด

??????????????-?????????????

88x31

<a href="http://www.nongpak.com" target="_blank"><img src="http://www.nongpak.com/Image/banner_88x31.gif" alt="สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง" width="88" height="31" border="1"></a>

??????????????-?????????????

120x60
<a href="http://www.nongpak.com" target="_blank"><img src="http://www.nongpak.com/Image/banner_120x60.gif" alt="สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง" width="120" height="60" border="1"></a>