88X31
ชื่อ :
ไฟกระพริบ 35ดวง
ขนาด :
ยาว 2.5 เมตร
รายละเอียด :
เป็นไฟกระพริบ 35ดวง หลอดใสสลับสี ใช้ประดับตกแต่งสถานที่เพื่อความสวยงาม สว่างไสว
ใช้ไฟบ้าน 220V.
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
80
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
75