88X31
ชื่อ :
ไฟประดับ-รูปข้าวโพด
ขนาด :
ยาว3.5 เมตร
รายละเอียด :
เป็นไฟประดับ ใช้ประดับตกแต่งสถานที่หรือหน้าร้านเพื่อความสวยงาม ใชเไฟบ้าน 220v. ปรับ
รูปแบบการกระพริบได้ 8แบบ
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
120
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
110
6
100