88X31
ชื่อ :
ชุดเครื่องนอน 3.5ฟุต (4ชิ้น) ลาย-สีพื้น
ขนาด :
เตียงเดี่ยว
รายละเอียด :
เป็นชุดเครื่องนอนลายสีพื้น 1ชุดประกอบด้วย
ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5ฟุตx10นิ้ว.....1ผืน
ปลอกหมอนหนุน.......................1ใบ
ปลอกหมอนข้าง........................1ใบ
ผ้านวมขนาด 60x80นิ้ว...............1ผืน
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
1200
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
ชื่อ :
ชุดเครื่องนอน 5และ6ฟุต (6ชิ้น) ลาย-สีพื้น
ขนาด :
เตียงคู่
รายละเอียด :
เป็นชุดเครื่องนอนลายสีพื้น 1ชุดประกอบด้วย
ผ้าปูที่นอนขนาด 5หรือ6ฟุตx10นิ้ว.....1ผืน
ปลอกหมอนหนุน............................2ใบ
ปลอกหมอนข้าง.............................2ใบ
ผ้านวมขนาด 90x100นิ้ว..................1ผืน
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
1700
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก