88X31
ชื่อ :
CD-R-DOK
ขนาด :
50 แผ่น
รายละเอียด :
เป็นแผ่นเปล่า สำหรับบันทึกข้อมูล เพลง หรือ ภาพยนต์
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
280
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
2
275
3
270