88X31
ชื่อ :
พรมเช็ดเท้ากันลื่น-ไฟเบอร์
ขนาด :
กว้าง30*ยาว60 ซม.
รายละเอียด :
เป็นพรมเช็ดเท้าทำด้วยไฟเบอร์ มีคุณสมบัติซึมซับน้ำได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับวางไว้ในที่ๆเปียก
หรือแฉะ เช่นหน้าห้องน้ำ ช่วยป้องกันการลื่นไถล สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
150
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
140
6
130
12
120
24
110
36
100