88X31
ชื่อ :
ชุดมีดทำอาหาร 6ชิ้น
ขนาด :
สำหรับที่นอนขนาด 6ฟุต
รายละเอียด :
เป็นชุดมีดทำอาหาร 1ชุดประกอบด้วย เครื่องมือ 6ชิ้นคือ 1-มีดฟันเลื่อย 20ซม. 2-มีดฟันเลื่อย
11ซม. 3-กรรไกรบีบก้ามป4-ที่คว้านเมล็ด 7ซม. 5-มีดหั่น 17ซม. 6-มีดปอกผลไม้ 12ซม.
สินค้าผลิตจากสแตนเลสเนื้อดี
 
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
190
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
150