88X31
ชื่อ :
หมอนข้าง-โตโต้
ขนาด :
กว้าง14*ยาว44 นิ้้ว
รายละเอียด :
เป็นหมอนข้างที่ออกแบบเพื่อรองรับสรีระอย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยโครงสร้างที่ผลิตจากใยสัง-
เคราะห์ เกรดA ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา แบคทีเรีย กลิ่นอับ และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ สามารถทำ
ความสะอาดได้ทั้งแบบซักมือ และซักเครื่อง รักษารูปทรงคืนตัวโดยการพองอากาศ
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
390
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
380