88X31
ชื่อ :
หมอนหนุน-การ์ตูน
ขนาด :
กว้าง19*ยาว29 นิ้ว
รายละเอียด :
เป็นหมอนหนุนที่ออกแบบเพื่อรองรับสรีระอย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยโครงสร้างที่ผลิตจากใยสัง-
เคราะห์ เกรดA ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา แบคทีเรีย กลิ่นอับ และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ สามารถทำ
ความสะอาดได้ทั้งแบบซักมือ และซักเครื่อง รักษารูปทรงคืนตัวโดยการพองอากาศ
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
250
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
240