88X31
ชื่อ :
สติ๊กเกอร์ติดซีดี
ขนาด :
แพ็ค 100 วง
รายละเอียด :
เป็นสติ๊กเกอร์เปล่า สำหรับพิมพ์ลวดลาย หรือรูปภาพ เพื่อนำไปติดบนแผ่นซีดี ใช้ได้กับเครื่อง
พิมพ์อิ้งค์เจ็ททั่วไป หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์
จำนวนชิ้น
ราคา/แพ็ค
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
150
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
140
6
130
12
125
24
120