88X31
ชื่อ :
สติ๊กเกอร์-A4 ขาวด้าน
ขนาด :
50 แผ่น
รายละเอียด :
เป็นสติ๊กเกอร์สีขาว สำหรับนำไปพิมพ์ ป้ายราคา หรือข้อความ แล้วนำไปแปะติดกับสินค้าได้
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
250
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
240
6
230