88X31
ชื่อ :
ไฟฉายชาร์จไฟ 2อิน1
ขนาด :
กว้าง10.5*ยาว19 ซม.
รายละเอียด :
เป็นไฟฉายชาร์จไฟ (ไม่ต้องใส่ถ่าน) ปรับความสว่างได้ 2 แบบคือ สว่างด้านหน้า (เป็นไฟฉาย
LED 15ดวงใช้งานต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง) และสว่างด้านข้าง (เป็นโคมไฟ LED 8ดวงใช้งานต่อเนื่อง
10 ชั่วโมง )
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
250
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
240
6
230