88X31
ชื่อ :
ไฟฉายชาร์จไฟ 6 LED
ขนาด :
กว้าง6*ยาว19 ซม.
รายละเอียด :
เป็นไฟฉายชาร์จไฟ (ไม่ต้องใส่ถ่าน) ให้แสงสว่างจากหลอดไฟ LED 6 ดวง ขนาดเล็กพกพาสะ
ดวก และมีน้ำหนักเบา เมื่อไฟหมดสามารถชาร์จไฟได้ทันที
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
120
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
110
6
100