88X31
ชื่อ :
อิ้งค์แท้งค์เปล่า
ขนาด :
100cc.
รายละเอียด :
เป็นแท้งค์เปล่าสำหรับเติมน้ำหมึกใช้กับปริ้นเตอร์ได้ทุกยี่ห้อ พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
150
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
140