88X31
ชื่อ :
อิงค์แท้งค์ Epson-T11/13
ขนาด :
100cc.
รายละเอียด :
เป็นแท้งค์เปล่าสำหรับเติมน้ำหมึกใช้กับปริ้นเตอร์ Epson-T11/13 พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบ
ชุด
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
290
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
270