88X31
ชื่อ :
ปลั๊กไฟมีสวิทช์
ขนาด :
3ช่อง 2เมตร
รายละเอียด :
เป็นปลั๊กคอมพิวเตอร์ มีสวิทช์ปิด-เปิด
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
100
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
90