88X31
ชื่อ :
ปลั๊กไฟมีสวิทช์ มีฟิวส์
ขนาด :
3ช่อง 5เมตร
รายละเอียด :
เป็นปลั๊กคอมพิวเตอร์ มีสวิทช์ปิด-เปิด และมีฟิวส์ สามารถตัดไฟได้ เมื่อใช้ไฟเกิน
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
150
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
140