88X31
ชื่อ :
ซองกระดาษใส่ CD
ขนาด :
แพ็ค 100 ซอง
รายละเอียด :
เป็นซองกระดาษใส่ CD/DVD ด้านหน้าใส มองเห็นแผ่น
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
120
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
110
6
100
12
95
24
90
36
85
50
80