88X31
ชื่อ :
ซองพลาสติคใสใส่ CD
ขนาด :
แพ็ค 100 ซอง
รายละเอียด :
เป็นซองพลาสติคใสใส่ CD/DVD ใส่ได้หลายแผ่น ปากซองมีแถบกาว
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
85
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
80
6
75
12
70
24
65
36
60