88X31
ชื่อ :
กล่องดำใส่ CD
ขนาด :
แพ็ค 10 กล่อง
รายละเอียด :
เป็นกล่องใส่ CD/DVD แบบหนาสีดำ ใส่ได้ 2แผ่น
จำนวนแพ็ค
ราคา/แพ็ค
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
85
จัดส่งฟรี
คิดจากน้ำหนัก
3
80
6
75
12
70
20(=1ลัง)
65