88X31
ชื่อ :
อะแดปเตอร์ชาร์จแท็บเล็ต
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟแท็บเล็ต ไฟเข้า 220V.AC ออก 5V.DC 2000mA.
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
250
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
240