88X31
ชื่อ :
เครื่องดูดฝุ่นคีย์บอร์ด
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นอุปกรณ์สำหรับดูดฝุ่นคีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากช่องต่อ
  USB
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
90
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
80