88X31
ชื่อ :
สาย Y-USB
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นสาย USB หัวต่อ 1หัว แยกออกเป็น 2หัว เพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้งาน
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
65
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
60