88X31
ชื่อ :
พัดลมเคส
ขนาด :
6 ซม.
รายละเอียด :
เป็นพัดลมสำหรับใช้ระบายความร้อนภายในเคส ของเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
75
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
70
ชื่อ :
พัดลมเคส
ขนาด :
8 ซม.
รายละเอียด :
เป็นพัดลมสำหรับใช้ระบายความร้อนภายในเคส ของเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
80
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
75
ชื่อ :
พัดลมเคส
ขนาด :
12 ซม.
รายละเอียด :
เป็นพัดลมสำหรับใช้ระบายความร้อนภายในเคส ของเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
85
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
80