88X31
ชื่อ :
สาย SATA
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นสาย SATA สำหรับต่อกับ Harddisk หรือ DVD Rom แบบ SATA
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
40
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
35