88X31
ชื่อ :
ผ้าคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาด :
17-19 นิ้ว
รายละเอียด :
เป็นผ้าคลุมสำหรับคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด 17-19นิ้ว 1ชุดมี 3ชิ้นคือ 1-ผ้าคลุมมอนิเตอร์
2-ผ้าคลุมเคส 3-ผ้าคลุมคีย์บอร์ด
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
80
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
75