88X31
ชื่อ :
ฮับ 4ช่อง HY-01
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มช่องต่อ USB สำหรับโน๊ตบุ๊คหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีช่องต่อ USB ไม่
เพียงพอกับการใช้งาน
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
120
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
110