88X31
ชื่อ :
พัดลมตั้งโต๊ะมินิชาร์จไฟ USB
ขนาด :
กว้าง15*สูง22*หนา13 ซม.
รายละเอียด :
เป็นพัดลมตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ปรับความแรงได้ 2ระดับ ปรับก้มเงยได้ ปรับส่ายซ้ายขวาได้ มีแบต
เตอรี่ในตัว สามารถชาร์จไฟได้จากช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสายชาร์จ
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
290
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
280