88X31
ชื่อ :
สายแปลง USB เป็น PS2
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นสายแปลงจาก USB ไปเป็น PS2 เพื่อใช้เชื่อมต่อเม้าส์และคีย์บอร์ดกับเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
70
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
60