88X31
ชื่อ :
อินเวอร์เตอร์ 300W.
ขนาด :
กว้าง10*ยาว11*หนา6 ซม.
รายละเอียด :
เป็นเครื่องแปลงไฟตรง 12V.จากแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซต์ หรือแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นไฟสลับ
220V. สามารถใช้ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มีกำลังวัตต์ไม่เกิน 300W. ได้ เช่นหลอดไฟ
พัดลม หรืออื่นๆ
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
790
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
780