88X31
ชื่อ :
ตัวแปลง IDE เป็น SATA
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงช่องต่อแบบ IDE เป็น SATA หรือจาก SATA เป็น IDE พร้อมสายต่อ
ครบชุด
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
250
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
240