88X31
ชื่อ :
การ์ด PCI เพิ่มช่องต่อ IDE/SATA
ขนาด :
รายละเอียด :
เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อเพื่อเพื่มช่องต่อ IDE และ SATA ผ่านทางช่องต่อ PCI
จำนวนชิ้น
ราคา/ชิ้น
ค่าจัดส่ง พัสดุ
ค่าจัดส่ง EMS
1
350
คิดจากน้ำหนัก
คิดจากน้ำหนัก
3
340